TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nhà xuất bản: Lao Động
Số trang: 480 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

Chất lượng trong giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều đối tượng dù có tham gia hay không tham gia vào quá trình giáo dục. Đây cũng là vấn đề then chốt đối với Chính phủ và các cơ quan, nơi hoạch định các chính sách giáo dục và nghiên cứu giáo dục.

Triển khai nội dung kết luận tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng thời tác động tích cực đến sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành những quy định cụ thể như sau: QĐ số 5099/QĐ- BGDĐT ngày 19-11-2012 ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo TT số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10-9-2012 quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; TT số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05-11-2012 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp; TT số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23-11-2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; TT số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30-10-2012 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; QĐ số 66/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; QĐ số 67/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp; TT số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 6-4-2012 quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học…

Để giúp các lãnh đạo trường học và tất cả các giáo viên, giảng viên kịp thời nắm bắt vấn đề trên cũng như hiểu biết các quy chế mới trong công tác quản lý giáo dục. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Cơ sở pháp luật về quản lý hoạt động giáo dục và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục

Phần II. Quy định mới nhất về tổ chức đổi mới công tác quản lý chất lượng và chính sách phát triển ngành giáo dục

Phần III. Quy định mới nhất về điều lệ của trường học

Phần IV. Quy định mới nhất về quy chế tổ chức và hoạt động của trường học

Phần V. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục

Phần VI. Quy định về quy chế công nhận trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia.

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *