SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI

SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI

Nhà xuất bản: Chính Trị – Hành Chính
Số trang: 480 trang
Kích thước: 19×27 cm
Hình thức bìa: Bìa Cứng
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

Năm năm qua, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị có Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm cung cấp kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị nhà xuất bản Chính trị Hành chính xuất bản cuốn sách:

“SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI”

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần I. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần II. Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập & Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần III: Nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và những mẩu chuyện đạo đức về Người;

Phần IV: Tuyển tập các bài phát biểu và lời dạy của Bác đối với thanh thiếu niên, nhi đồng và lực lượng vũ trang;

Phần V: Các nhà lãnh đạo, các chính khách trong và ngoài nước viết về Người.

Cuốn sách là tài liệu rất cần thiết và bổ ích, góp phần giúp cho việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong toàn xã hội.

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *