Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh

Tác giả: Th sĩ; Hoàng Diễm Ly Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội...

Hướng dẫn về ngữ pháp tiếng Anh và cách dùng cho nhân viên kinh doanh

Tác giả: Th sĩ; Hoàng Diễm Ly Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội...

PHONG THỦY DÀNH CHO VĂN PHÒNG & CÔNG SỞ

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU VÀ MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ HỘI THẢO TRONG CÁC CƠ QUAN

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 560 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 480 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

Hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị (áp dụng từ ngày 01/06/2014)

Mã sản phẩm: HP 220214 Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin Số trang: 480...