Đoàn thanh niên CS HCM-Những mốc son vàng

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

Mã sản phẩm: DT: 102012 Nhà xuất bản: THỜI ĐẠI Số trang: 520 trang Kích...

CHỈ DẨN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Mã sản phẩm: PL 180214 Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội Số trang:...

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 83 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Mã sản phẩm: DT 220314 Nhà xuất bản: Đồng Nai Số trang: 480 trang Kích...

85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Mã sản phẩm: TB 470414 Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội Số trang:...