PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TỘI DANH & HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH

Tác giả: Thạc Sĩ Luật; Đoàn Tấn Minh Nhà xuất bản: Tư Pháp Số trang:...

Cẩm nang pháp luật về hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn biển, hải đảo

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY – 350 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY & CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 496 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

TUYỂN TẬP CÁC BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tác giả: PGS TS: Đỗ Văn Đại Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520...

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ, GIẢI TỎA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT

Tác giả: LS; Nguyễn Văn Hậu Nhà xuất bản: Tư Pháp Số trang: 560 trang...

Tuyển Tập Các Bản Án Quyết Định Của Tòa Án Việt Nam Về Tố Tụng Dân sự

Tác giả: PGS TS: Đỗ Văn Đại & TS: Nguyễn Văn Tiến Nhà xuất bản:...