Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể

Mã sản phẩm: DT 202239 Tác giả: Vũ Phương Nhà xuất bản: Thế giới Số...

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH & CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

Mã sản phẩm: DT 202241 Tác giả: Vũ Thu Phương Nhà xuất bản: Công An...

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Mã sản phẩm: DH 202240 Tác giả: luật sư Nguyễn Thị Chi biên soạn Nhà...