NHỮNG QUY TẮC VÀNG TRONG QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Nhà xuất bản: THỜI ĐẠI Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

500 KỸ NĂNG CẦN BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Giá bìa: 325.000 VNDGiá khuyến mãi: 325.000 VND Tình trạng: Đang có hàng Đặt hàng...

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013

Giá bìa: 385.000 VNDGiá khuyến mãi: 385.000 VND Tình trạng: Đang có hàng Đặt hàng...

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HCSN & DN

Giá bìa: 325.000 VNDGiá khuyến mãi: 325.000 VND Tình trạng: Đang có hàng Đặt hàng...

37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng 1/1/2014

Giá bìa: 325.000 VNDGiá khuyến mãi: 325.000 VND Tình trạng: Đang có hàng Đặt hàng...

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT NĂM 2013

Mã sản phẩm: ###### Giá bìa: 385.000 VNDGiá khuyến mãi: 385.000 VND Tình trạng: Đang...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG NĂM 2013

Giá bìa: 325.000 VNDGiá khuyến mãi: 325.000 VND Tình trạng: Đang có hàng Đặt hàng...