CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC – 610 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP

Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28...

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC 2015

Mã sản phẩm: DT: 121114 Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 450 trang Kích...