QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC–HƯỚNG DẪN T̀ÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH DỊCH, BỆNH TẬT HỌC ĐƯỜNG –TỔ CHỨC SƠ CỨU BAN ĐẦU CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG DO TAI NẠN Ở HỌC SINH VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC–HƯỚNG DẪN T̀ÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH DỊCH, BỆNH TẬT HỌC ĐƯỜNG –TỔ CHỨC SƠ CỨU BAN ĐẦU CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG DO TAI NẠN Ở HỌC SINH VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Nhà xuất bản: Y Học
Số trang: 520 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa Cứng
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 298.000 VND
Giá khuyến mãi: 298.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

Công tác y tế học đường là một khâu quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh ở các trường học và đã được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho thế hệ tương lai của đất nước. Song trên thực tế, hoạt động y tế học đường hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều bệnh học đường đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy để tăng cường công tác y tế trong trường học, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, các chương trình phòng chống bệnh, tật, hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục thể chất. Trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Để giúp các cơ quan quản lý trường học, lãnh đạo trường học, cán bộ làm công tác y tế trong trường học kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật nói trên nay Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất Bản Y học xuất bản cuốn sách:

“QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC–HƯỚNG DẪN T̀ÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH DỊCH, BỆNH TẬT HỌC ĐƯỜNG –TỔ CHỨC SƠ CỨU BAN ĐẦU CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG DO TAI  NẠN Ở HỌC  SINH VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I: Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục

Phần II: Hướng dẫn tìm hiểu phòng chống, chẩn đoán, điều trị một số bệnh dịch và bệnh, tật học đường.

Phần III: Quy định về hoạt động y tế và phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục.

Phần IV: Quy định mới nhất về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Phần V: Quy định mới về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học.

Phần VI: Quy định về công tác giáo dục thể chất và giới tính trong học đường.

Phần VII: Quy định mới về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

Phần VIII: Quy định mới nhất về chăm sóc giáo dục trẻ em và tiêu chuẩn chất lượng đối với các cơ sở giáo dục.

Phần IX: Quy định mới nhất về công tác bảo hiểm y tế trong trường học.

Phần X: Hướng dẫn tổ chức sơ cứu, cấp cứu ban đầu các loại tổn thương do tai nạn ở học sinh.

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: vanphongsachphapluattaichinh@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *