PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NHỮNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NAM 2020 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ NƯỚC

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NHỮNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NAM 2020 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ NƯỚC

Nhà xuất bản: Lao Động
Số trang: 500 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Giá bìa: 298.000 VND
Giá khuyến mãi: 298.000 VND
Tình trạng: Hết hàng

Đặt hàng
Giỏ hàng

Tình trạng: Hết hàng

Công tác phòng, chống tham nhũng , tiết kiệm, chống lãng phí ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã tích cực tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều biện pháp, nội dung phong phú. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã hoàn thiện một cách nhanh chóng thể chế về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tài sản nhà nước, vốn nhà nước để góp phần tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí đang là những lực cản trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Nhằm giúp bạ đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NHỮNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NAM 2020 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng

Phần thứ hai. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức.

Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Phần thứ tư. Công khai, minh bạch hoạt động thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phần thứ năm. Quy chế phối hợp thực hiện  công ước của liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.

Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung thanh tra phòng chống tham nhũng.

Phần thứ bảy. Những quy định mới về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại một số cơ quan, bộ, ngành.

Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về cải cách chế độ, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của công chức.

Phần thứ chín. Công tác quản lý, sử dụng và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước.

Phần thứ mười. Hướng dẫn mới nhất về luật khiếu nại, tố cáo trong công tác phòng chống tham nhũng

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 0913.044.029 – 08.38908683 Fax: 08.37658209

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *