Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể

Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể

Mã sản phẩm: DT 202239
Tác giả: Vũ Phương
Nhà xuất bản: Thế giới
Số trang: 400 trang
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2022
Giá bìa: 395.000 VND
Giá khuyến mãi: 276.500 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

N

gày 15-6-2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15. Theo đó, việc khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc: bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

Bên cạnh đó, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, doanh nhân tiêu biểu, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân khác có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2024.

Nhằm kịp thời thông tin đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Luật Thi đua, khen thưởng (được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15-6-2022)

Phần thứ hai. Công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

. Xin trân trọng giới thiêu cuốn sách tới tất cả các bạn, rất mong quý vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Xin trân trọng cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *