LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Mã sản phẩm: HP 242140
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Số trang: 520 trang
Kích thước: 19×27 cm
Hình thức bìa: Bìa Cứng
Năm xuất bản: 2014
Giá bìa: 335.000 VND
Giá khuyến mãi: 335.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Qua khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống quý báu – truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đó là: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ giữ gìn, bảo vệ và phát huy lên những tầm cao mới.
Lịch sử – Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một kho tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻvang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và Nhân dân ta, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhânKỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014),Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin cho xuất bản quyển sách:

“Lịch sử – Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Cuốn sách này gồm năm phần:
Phần I: Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phần II: Tìm hiểu truyền thống quân sự.
Phần III: Hồi ký – Nhật ký chiến tranh.
Phần IV: Hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phần V: Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua những trang thơ.  
“Lịch sử – Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam” là tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần giáo dục lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hăng hái tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tuy nhiên, việc thực hiện tập sách này cũng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định, Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin mong nhận được góp ý chân thành của quý bạn đọc để chúng tôi phục vụ quý bạn đọc ngày càng tốt hơn.
Do chưa có điều kiện liên hệ trực tiếp để xin phép sử dụng với các tác giả có bài viết, bài thơ được in trong tập sách này, chúng tôi rất mong các tác giả lượng thứ và vui lòng chấp thuận. Chúng tôi hy vọng rằng, qua tập sách này đã phần nào thể hiện được tấm lòng của chúng tôi đối với các thế hệ bộ đội Cụ Hồ nhân dịp Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 70 tuổi.

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *