HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHỤC HỒI SỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT HỦY VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP LẬP GHI SỔ BÁO CÁO KẾ TOÁ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHỤC HỒI SỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT HỦY VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP LẬP GHI SỔ BÁO CÁO KẾ TOÁ

Nhà xuất bản: Tài Chính
Số trang: 560 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2012
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHỤC HỒI SỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT HỦY VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP LẬP GHI SỔ BÁO CÁO KẾ TOÁN

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ hai. Quy định mới về quyết toán nguồn vốn ngân sách NN theo niên độ hàng năm;

Phần thứ ba. Quy định mới nhất về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy;

Phần thứ tư. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và phương pháp lập, ghi sổ, báo cáo kế toán hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán NN mới và quy trình kiểm toán ngân sách NN;

Phần thứ sáu. Quy định mới về chế độ quản lý và sử dụng tài sản NN;

Phần thứ bảy. Quy định mới về quản lý chi tiêu, công tác phí, hội nghị, hội thảo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp;

Phần thứ tám. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mới nhất về mục lục NSNN.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

: sachphapluattaichinh.com – sachphapluattaichinh.com sachphapluattaichinh.com

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *