HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP XÂY DỰ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP XÂY DỰ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

Nhà xuất bản: Tài Chính
Số trang: 560 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2012
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP XÂY DỰ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự  nghiệp;

Phần II. Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Phần III. Quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng kinh phí và thu chi ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới nhất hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis;

Phần VI. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại;

Phần VII. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Phần VIII. Quy định mới về quy trình kiểm toán trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần IX. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

: sachphapluattaichinh.com – sachphapluattaichinh.com sachphapluattaichinh.com

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *