ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

Nhà xuất bản: Dân Trí
Số trang: 480 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

Trong những năm vừa qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về quy mô, mạng lưới phát triển giáo dục, về công tác quản lý và chất lượng đào tạo. Song, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn nhiều bất cập, thiếu tính thống nhất, liên thông giữa các cấp học; công tác quản lý giáo dục, chất lượng đào tạo còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ phát triển giáo dục của các nước tiên tiến trong khu vực, trên thế giới. Để tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo giáo dục, công tác đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục hiện nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 “Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020”; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục…

Nhằm giúp các cán bộ quản lý giáo dục và những người quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục bổ sung kiến thức về kỹ năng quản lý, lãnh đạo, công tác đổi mới, phát triển giáo dục trong thời kỳ mới cũng như cập nhật kịp thời các chủ trương của Chính phủ và Bộ Giáo dục về chương trình đào tạo, chính sách mới đối với giáo viên, giảng viên,…Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách:

“ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quản lý nhà trường và chuẩn đánh giá năng lực hiệu trưởng trong hệ thống giáo dục

Phần thứ hai. Tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường các cấp

Phần thứ ba. Công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Phần thứ tư. Công tác thi đua khen thưởng và hợp nhất toàn bộ mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Phần thứ năm. Hướng dẫn quản lý, tổ chức các hoạt động và sử dụng thiết bị giảng dạy trong nhà trường

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện các chương trình tuyển sinh, đào tạo trong hệ thống giáo dục hiện nay

Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách mới nhất đối với giáo viên & nhà trường

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *