CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ( theo thông thư 185/2010/TT-BTC ) VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CHI TIÊU, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH MỚI

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ( theo thông thư 185/2010/TT-BTC ) VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CHI TIÊU, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH MỚI

Nhà xuất bản: Tài Chính
Số trang: 520 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2012
Giá bìa: 298.000 VND
Giá khuyến mãi: 298.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tình trạng: Đang có hàng

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
( theo thông thư 185/2010/TT-BTC )
VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CHI TIÊU, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH MỚI

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 185/2010/TT-BTC ( Áp dụng từ ngày 01/01/2011 )

Phần thứ nhất. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Phần thứ hai. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Phần thứ ba. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Phần thứ tư. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phần II. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ( đã sửa đổi, bổ sung, áp dụng từ tháng 1 năm 2011 ).

Phần III. Chế độ, định mức chi tiêu, tiếp khách hội nghị tại cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

: sachphapluattaichinh.com – sachphapluattaichinh.com sachphapluattaichinh.com

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *