85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, phapluatdoanhnghiep.vn  xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc “85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh dưới đây:

STT Danh mục Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1 https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

12 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

13 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

14 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

16 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

17 Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

18 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-8

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

19 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-9

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-10

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

21 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

22 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

23 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-13

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

24 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-14

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

25 Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục II-15

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

26 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-16

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

27 Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phụ lục II-17

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

28 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

29 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

30 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-20

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

31 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

32 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-22

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

33 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-23

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

34 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

35 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

III Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
36 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

37 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục III-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

38 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

39 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

40 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

41 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
IV Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
42 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

43 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

44 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

45 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Phụ lục IV-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

46 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục IV-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

47 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục IV-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

48 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục IV-7

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

V Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
49 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

50 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

51 Thông báo về cơ quan thuế quản lý Phụ lục V-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

52 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

53 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Phụ lục V-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

54 Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

55 Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục V-7
56 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phụ lục V-8

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

57 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh Phụ lục V-9

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

58 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-10

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

59 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn Phụ lục V-11

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

60 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn Phụ lục V-12

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

61 Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục V-13

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

62 Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục V-14

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

63 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-15

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

64 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-16

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

65 Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-17

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

66 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-18

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

67 Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-19

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

68 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-20

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

69 Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp Phụ lục V-21

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

70 Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại Phụ lục V-22

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

71 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-23

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

72 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục V-24

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

73 Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp Phụ lục V-25

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

74 Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-26

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

75 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác) Phụ lục V-27

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

76 Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-28

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
77 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

78 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-2

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

79 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

80 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-4

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

81 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-5

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

82 Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phụ lục VI-6

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

83 Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh Phụ lục VI-7

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

84 Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-8

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

85 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh Phụ lục VI-9

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Phapluatdoanhnghiep.vn là nơi hội tụ của những Luật sư uy tín, dày dặn kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn năng động, nhiệt tình sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp đi tới thành công. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng với chi phí hợp lý nhất. Đừng ngần ngại hãy gọi liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0982.466.166 để được tư vấn và báo giá chi tiết.

phapluatdoanhnghiep.vn

Xem thêm:

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt: Ai phải nộp? Nộp bao nhiêu?
  • Có bắt buộc ghi số tài khoản trên hóa đơn không?
  • Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
  • TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI NHẤT NĂM 2021
  • CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *