552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Nhà xuất bản: Tài Chính
Số trang: 520 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Hết hàng

Tình trạng: Hết hàng

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục là hai vấn đề then chốt trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác kế toán và kiểm toán chi phí ngân sách nhà nước trong giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong thời gian qua, nhằm phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính, kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho ngành giáo dục Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giáo dục đào tạo nói chung, đặc biệt là về chế độ kế toán và đổi mới cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các đơn vị trường học.

Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác tài chính – kế toán của các trường học, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo sẽ giúp cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học và người làm công tác kế toán trường học thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, Nhà xuất bản tài chính biên soạn cuốn sách

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ  TOÁN TRƯỜNG  HỌC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học

Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học

Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học

Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp các tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiền lương và các khoản phụ cấp khác đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Phần VIII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012)

. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *